Co si stahujete? Jedná se o klasický PDF soubor obsahující kompletní analýzu situace (velikosti bakalářské práce), za pomocí modelů a srovnávání, ke které došlo dne 24.6.2021 na Jižní Moravě. Na případové studii jsem pracoval dlouho, začal jsem prakticky 3 dny po výskytu tornáda, finišoval jsem v posledním týdnu kolem 17.10. Přečtete si o podmínkách, které předcházely výskytu tornáda, následně zabrouzdáme i do některých nepopulárních témat, které mají nepřímo co do činění s tímto případem také. Následně se přesuneme k tématu jak tornádo mohlo vzniknout a jaké podmínky a procesy podpořily jeho vývoj, na konci se podíváme na snímky ze satelitu srovnávajících škody před a po tornádu spolu se závěrečným slovem a výzvami do budoucna.

Práci jsem napsal ze své vůle a chuti tento případ více studovat a myslím si, že si lidé zaslouží včasný náhled na to co se tehdy dělo bez příkras, ač to domy lidem nevrátí, ale do budoucna snad můžeme společně přinést nějakou změnu, která je zapotřebí, to zda-li tato práce k takovému účelu poslouží a nebo jen rozdmýchá další nepotřebné spory místo věcné diskuse už nezáleží jen na mě. Snažil jsem se práci psát co nejlépe a doufám, že se mi korektura v rámci možností zdařila, pokud najdete nějaké chyby, předem se omlouvám a doufám, že obsah převládne nad těmito nedostatky.


O MĚ KDO JSEM?

Pro ty kdo mě absolutně neznají....Jmenuji se Miloslav Roháček a meteorologií se zabývám od roku 2007, aktivně sleduji bouře od roku 2008 a počátky hlubšího studia meteorologie jsou od roku 2009. Během následujících let jsem zaznamenal, vyfotografoval stovky případů. Kvůli tomu, abych se mohl naplno věnovat studiu meteorologie v rámci možností, jakých bylo možné dosáhnout, jsem si kompletně přizpůsobil svůj život a denní režim. Někdy mě práce zabírá i 16 hodin denně, zejména co se týká radarových dat. Jsem i autorem vlastního výzkumného projektu ohledně rotací spojených s konvektivními buňkami bez bleskové aktivity tzv. "low topped minisupercely/low topped konvekce" či konvekce v zimním období a situací ala slabší CAPE/silná dynamika (střih/helicita atd). (pracuji na prezentačním webu tohoto výzkumu, bude zveřejněn) Tento druh bádání konzultuji i s odborníky z USA, stejně tak jako některé pasáže v práci, která se vám dostane do rukou.

Jakékoliv konkrétní otázky k mojí osobě, či této práci můžete psát na: putovanizabourkami@seznam.cz

Děkuji a přeji příjemné počtení M.Roháček